Strona główna Wydziału Biologii

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum

Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel. 61 829 5556, fax 61 829 5636

16-10-2021 14:26  |  zaloguj się  | 
wybierz profil: | student | doktorant | pracownik Wydziału Biologii |
Strona w przygotowaniu: niektóre informacje możecie Państwo znale?ć na dotychczasowej stronie Wydziału

[zamknij]

Termin zgłoszeń: do 30 września 2018 r.

Kandydaci będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń.

Studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków studiów i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Biologia sądowa po odbytym cyklu kształcenia otrzymają dyplom ukończenia studiów w zakresie biologii sądowej.


Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis,
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego

Wyślij zgłoszenie

Formularze do pobrania

(C) Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAktualizacja: 2018-04-16 | Odwiedzin:
 

Wydział Biologii UAM


Podglšd wydruku

[zamknij podglšd]

 
[w górę]