Strona główna Wydziału Biologii

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum

Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel. 61 829 5556, fax 61 829 5636

16-10-2021 14:47  |  zaloguj się  | 
wybierz profil: | student | doktorant | pracownik Wydziału Biologii |
Strona w przygotowaniu: niektóre informacje możecie Państwo znale?ć na dotychczasowej stronie Wydziału

[zamknij]

Formularz zgłoszeniowy kandydata na studia podyplomowe BIOLOGIA SĄDOWA

 

Dane osobowe


 

Imię Drugie imię
Nazwisko Nazwisko rodowe
Płeć kobieta mężczyzna
Data urodzenia
PESEL
Obywatelstwo

Adres zameldowania


 

Ulica Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy Miejscowość Województwo

Adres korespondencyjny - jeśli jest inny niż zameldowania


 

Ulica Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy Miejscowość Województwo

Dane kontaktowe


 

E-mail E-mail 2
Tel. stacjonarny Tel. komórkowy

Ukończone studia


 

Uczelnia
Wydział/Instytut
Kierunek
Specjalność
Uzyskany tytuł
Numer dyplomu
Data otrzymania dyplomu 

 


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu/zgłoszeniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z godnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

(C) Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAktualizacja: 2018-04-16 | Odwiedzin: 71733
 

Wydział Biologii UAM


Podglšd wydruku

[zamknij podglšd]

 
[w górę]